Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Val a Chlístov
Řešené území:k.ú. Chlístov u Dobrušky

 

Číslo (kód) ÚPD 1):47350710
Pořizovatel:Městský úřad Dobruška 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :ARCHTEAM, s.r.o., Weyrova 3/, Náchod
• identifikační číslo:>25287338
• projektant 2):Ing. RAK MILAN, NÁCHOD,2251

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 18.12.2002 I. a), uzavření smlouvy 6.6.2003 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 17.8.2004  
Zadání ÚPD zahájení projednání 23.9.2004  
schválení 24.2.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 29.12.2005  
zahájení projednání 7.3.2006  
Souborné stanovisko 3)schválení 27.12.2006  
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:20.10.2014 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.