Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Újezdec
Řešené území:k.ú. Újezdec u Litomyšle

 

Číslo (kód) ÚPD 1):50967043
Pořizovatel:Obecní úřad Újezdec 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Milan Vojtěch, Jana Zajíce 956/, Pardubice
• identifikační číslo:>48161594
• projektant 2):Ing. arch. VOJTĚCH MILAN, PARDUBICE,1980

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 13.2.2006 projednáno 14.3.2006, vystaveno od 13.2.2006 do 14.3.2006 
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.6.2006  
zahájení projednání 21.8.2006 projednáno 4.10.2006, vystaveno od 5.9.2006 do 4.10.2006 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 10.11.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)24.11.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 9.12.2006  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:24.6.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.