Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Rapšach
Řešené území:k.ú. Nová Ves u Klikova, Rapšach

 

Číslo (kód) ÚPD 1):51241099
Pořizovatel:Okresní úřad Jindřichův Hradec 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Projektový atelier AD, s.r.o., Husova tř. 1821/4, České Budějovice
• identifikační číslo:>25194771
• projektant 2):Ing. arch. DANĚK JAROSLAV, HLUBOKÁ N/VLT.,279

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.9.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.11.2000  
Zadání ÚPD zahájení projednání 19.2.2001 4.4.2001 veřejné projednání zadání 
schválení 27.8.2001  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 2.1.2002  
zahájení projednání 5.2.2002 13.3.2002 veřejné projednání konceptu 
Souborné stanovisko 3)schválení 21.10.2002 usnesení č.200/02 
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 22.5.2003  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 20.9.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)4.4.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 21.4.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:19.11.2010 
Zaznamenal(a):Jiří Košan 
Telefon:386720205 
Email:kosan@kraj-jihocesky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.