Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Pastviny
Řešené území:k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí

 

Číslo (kód) ÚPD 1):5162283
Pořizovatel:Obecní úřad Pastviny 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Atelier AUREA, spol. s r.o., Hrdlořezská 72/47, Praha 9
• identifikační číslo:>25096770
• projektant 2):Ing. arch. AUER ZDENĚK, PRAHA 8,610

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 24.5.1999  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 25.1.2000  
Zadání ÚPD zahájení projednání 29.5.2000  
schválení 2.10.2000  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 13.9.2001  
Souborné stanovisko 3)schválení 8.4.2002  
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 6.6.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 16.9.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)7.10.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:30.9.2002 
Zaznamenal(a):ing. Pavel Martinec,(0465) 551111 - kl.340, email:martinec@oku-uo.cz 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.