Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Dolany
Řešené území:k.ú. Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Svinišťany

 

Číslo (kód) ÚPD 1):51699465
Pořizovatel:Obecní úřad Dolany 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:>45274886
• projektant 2):Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ,750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 15.12.2003 Usnesení č. IX/2003, 30.12.1999 podpis smlouvy o dílo 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení  Zadání plnící funkci souborného stanoviska 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení 15.12.2003 usnesení č. IX/2003 
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 1.11.2005 č. j. 23223/RR/2005/Sl 
schválení návrhu ÚPD 4)19.12.2005 č. usn. VI/2005 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 4.1.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:10.1.2012 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.