Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Desná
Řešené území:k.ú. Desná u Litomyšle

 

Číslo (kód) ÚPD 1):51990908
Pořizovatel:Obecní úřad Desná 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Alena Košťálová (Architektonická kancelář), Zavřená 344/32, Brno
• identifikační číslo:>14632161
• projektant 2):Ing. arch. KOŠŤÁLOVÁ ALENA, BRNO,628

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 19.5.2004 projednáno 18.6.2004, vystaveno od 19.5. do 18. 6. 2004 
schválení 4.8.2004 st.n.O. k nZadání ÚPO Desná 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.11.2004 projednáno 13.1.2005, vystaveno od 14.12.2004 do 13.1.2005 
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 10.2.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)23.2.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 10.3.2006  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:24.6.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.