Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Kunčice nad Labem
Řešené území:k.ú. Kunčice nad Labem

 

Číslo (kód) ÚPD 1):52137398
Pořizovatel:Obecní úřad Kunčice nad Labem 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :C.H.S. Praha, spol. s r.o., U Smaltovny 245/16, Praha 7
• identifikační číslo:>44850964
• projektant 2):Ing. arch. SIXTA JAROSLAV, PRAHA 6,876

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 31.5.2001  
Zadání ÚPD zahájení projednání 23.7.2001  
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 15.8.2002  
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)19.4.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 6.5.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:29.7.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.