Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Dlouhá Stráň
Řešené území:k.ú. Dlouhá Stráň

 

Číslo (kód) ÚPD 1):53610622
Pořizovatel:Okresní úřad Bruntál 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Ludmila Konečná - Urbanistická společnost, 28. října /119, Ostrava
• identifikační číslo:>41393163
• projektant 2):Ing. arch. KONEČNÁ LUDMILA, P. TRNÁVKA,1549

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.12.1992   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení 1.9.1993   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 14.8.1996   
zahájení projednání 6.11.1996   
Souborné stanovisko 3)schválení 20.5.1997   
Návrh ÚPD odevzdání 11.4.2001  
zahájení projednání 2.5.2001 č.j. RR 727/01 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 13.9.2001 Krajský úřad Moravskoslezského kraje č.j. ÚPSŘ/469/01/Ro 
schválení návrhu ÚPD 4)4.10.2001  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 20.10.2001 OZV č. 1/2001 

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:28.5.2002 
Zaznamenal(a):PICOVA,(0646) 706332 - kl.332 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.