Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Zdechovice
Řešené území:k.ú. Spytovice, Zdechovice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):5361576
Pořizovatel:Obecní úřad Zdechovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Ivana Petrů , Obvodní 176/9, Hradec Králové
• identifikační číslo:>15608603
• projektant 2):Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ,966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 9.2.2004 usnesení zastupitelstva obce 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.10.2004  
Zadání ÚPD zahájení projednání 19.1.2005 veřejné projednání 8.2.2005, vystaven od 18.1.2005 do 17.2.2005 
schválení 8.8.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 31.3.2006 vystaven od 30.3.2006 do 28.4.2006, projednání dne 3. 5. 2006 
Souborné stanovisko 3)schválení 11.9.2006  
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 6.9.2006 vystaven 20.9.2006 do 19.10.2006, projednání 19.10.2006 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 23.11.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)11.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 26.12.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:18.5.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Iva Štveráková 
Telefon:466026312 
Email:iva.stverakova@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.