Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Velká Jesenice
Řešené území:k.ú. Velká Jesenice, Veselice nad Metují, Volovka

 

Číslo (kód) ÚPD 1):53681582
Pořizovatel:Obecní úřad Velká Jesenice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo:>42937680
• projektant 2):Ing. RŮŽIČKOVÁ VENDULKA, PARDUBICE,1807

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 4.1.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 5.4.2000  
Zadání ÚPD zahájení projednání 14.4.2000  
schválení 11.9.2000  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 13.12.2000  
zahájení projednání 20.12.2000  
Souborné stanovisko 3)schválení 27.9.2001  
Návrh ÚPD odevzdání 19.12.2001  
zahájení projednání 18.2.2002  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 29.10.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)31.10.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 12.11.2002  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:20.5.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.