Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Malíč
Řešené území:k.ú. Malíč

 

Číslo (kód) ÚPD 1):55794924
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Pavel Ponča (Urbanistický ateliér), Jizerská 2940/55, Ústí nad Labem
• identifikační číslo:>13472763
• projektant 2):Ing. arch. PONČA PAVEL, ÚSTÍ NAD LABEM,1056

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.6.2002  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.6.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 7.8.2003  
schválení 5.1.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.6.2004  
zahájení projednání 15.6.2004  
Souborné stanovisko 3)schválení 14.2.2005  
Návrh ÚPD odevzdání 1.7.2005  
zahájení projednání 21.7.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 16.1.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)30.1.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.2.2006  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:24.10.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.