Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Chvaletice - Malé Lipníky
Řešené území:k.ú. Chvaletice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):5587406
Pořizovatel:Městský úřad Chvaletice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo:>42937680
• projektant 2):Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ,966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 18.6.2003 usnesení č. 20/2003 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 22.10.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 31.10.2003 projednání 4.12.2003, vystaveno od 4.11. do 4.12.2003 
schválení 16.2.2004 stanovisko NOÚP 5.2.2004, usenesení č. 06/2004 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 19.8.2004  
zahájení projednání 6.9.2004 projednání 12.10.2004, vystaveno od 10.9. do 12.10.2004 
Souborné stanovisko 3)schválení 24.5.2005 stanovisko NOÚP 9.3.2005, usnesení č. 16/2005/B7 
Návrh ÚPD odevzdání 27.7.2005  
zahájení projednání 22.8.2005 projednání 22.9.05, vystaveno od 8.9. do 10.10.05 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 5.12.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)1.2.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 24.2.2006 OZV č. 1/2006 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Lhůty vyhodnocení 5):po 2 letech 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:6.2.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.