Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Boharyně
Řešené území:k.ú. Boharyně, Trnava, Zvíkov nad Bystřicí

 

Číslo (kód) ÚPD 1):57171267
Pořizovatel:Obecní úřad Boharyně 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :REGIO, s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové
• identifikační číslo:>26002337
• projektant 2):Ing. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ,2778

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 23.10.2002  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 13.12.2002  
Zadání ÚPD zahájení projednání 12.5.2003  
schválení 17.12.2003  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 5.5.2004  
zahájení projednání 7.5.2004  
Souborné stanovisko 3)schválení 8.12.2004  
Návrh ÚPD odevzdání 20.12.2004  
zahájení projednání 29.12.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 5.10.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)14.11.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 30.11.2005  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:5.4.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.