Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán města Plumlov
Řešené území:k.ú. Hamry, Plumlov, Soběsuky u Plumlova, Žárovice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):59180849
Pořizovatel:Městský úřad Plumlov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:>18824463
• projektant 2):Ing. arch. NAVRÁTIL EMIL, BRNO,742

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.8.2001  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.12.2001  
Zadání ÚPD zahájení projednání 1.12.2001  
schválení 10.4.2002  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.7.2002  
zahájení projednání 1.12.2002  
Souborné stanovisko 3)schválení 8.10.2003  
Návrh ÚPD odevzdání 1.12.2003  
zahájení projednání 1.3.2003  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 28.2.2005 č.j.: KUOK/5712/05/OSR/223 
schválení návrhu ÚPD 4)22.6.2005 Usnesení č. 23 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 7.9.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:14.2.2013 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.