Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Nová Pláň
Řešené území:k.ú. Nová Pláň

 

Číslo (kód) ÚPD 1):59198159
Pořizovatel:Okresní úřad Bruntál 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Milan Dvořák - atelier DHP, Sladovnická 274/16, Bruntál
• identifikační číslo:>16641876
• projektant 2):Ing. arch. DVOŘÁK MILAN, BRUNTÁL,828

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 4.8.1995   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 15.12.1995   
Zadání ÚPD zahájení projednání 1.4.1996   
schválení 9.8.1996   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 5.3.1998   
zahájení projednání 9.3.1998   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 26.3.2002  
zahájení projednání 12.4.2002 OkÚ Bruntál, RRR, č.j. RR 472/02 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 12.7.2002 Krajský úřad Moravskoslezského kraje č.j. ÚPSŘ/689/02/Ro 
schválení návrhu ÚPD 4)27.7.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 13.8.2002  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:25.9.2002 
Zaznamenal(a):PICOVA,(0646) 706332 - kl.332 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.