Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Smržice
Řešené území:k.ú. Smržice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):60181211
Pořizovatel:Okresní úřad Prostějov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Stavoprojekt Olomouc, a.s., Holická 1099/31, Olomouc
• identifikační číslo:>45192031
• projektant 2):,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.12.1998   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 6.4.2000  
schválení 3.10.2000  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení 3.10.2000  
Návrh ÚPD odevzdání 2.5.2001  
zahájení projednání 14.5.2001  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 11.2.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)8.4.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 25.4.2002  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:24.6.2002 
Zaznamenal(a):Ing. Dlouhá,(0508) 316111 - kl.405 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.