Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Němčice nad Hanou
Řešené území:k.ú. Němčice nad Hanou

 

Číslo (kód) ÚPD 1):61069887
Pořizovatel:Městský úřad Němčice nad Hanou 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Petr Malý (projekční kancelář), 17. listopadu 1126/43, Olomouc
• identifikační číslo:>11569735
• projektant 2):Ing. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC,1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 5.10.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 1.7.2002  
schválení 23.1.2003 us. č. 34 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 31.7.2003  
zahájení projednání 8.10.2003  
Souborné stanovisko 3)schválení 24.6.2004  
Návrh ÚPD odevzdání 24.9.2004  
zahájení projednání 24.9.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 29.12.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)27.1.2005 us. č. 279 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 11.2.2005 OZV č. 1/2005 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):2009 a dále po 4 letech 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:12.12.2005 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.