Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Orličky
Řešené území:k.ú. Orličky

 

Číslo (kód) ÚPD 1):62684266
Pořizovatel:Obecní úřad Orličky 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Dagmar Vaníčková - ATELIER GRADACE, Aloise Hanuše 182/, Jablonné nad Orlicí
• identifikační číslo:>66844690
• projektant 2):Ing. arch. VANÍČKOVÁ DAGMAR, JABLONNÉ NAD ORLICÍ,2661

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 26.2.2001  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 2.5.2001  
schválení 23.7.2001  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 27.11.2001  
Souborné stanovisko 3)schválení 24.10.2002 stanovisko NOÚP 21.10.2002, usnesení č. 21/2002 
Návrh ÚPD odevzdání 26.11.2003  
zahájení projednání 25.8.2004 vystaveno od 16.9. do 15.10.2004 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 27.3.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)24.4.2006 usnesení č. 19/2006 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 10.5.2006 OZV č. 1/2006 

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):po 4 letech 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:24.6.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.