Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Dobrochov
Řešené území:k.ú. Dobrochov

 

Číslo (kód) ÚPD 1):63795107
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch.Vanda Ciznerová (Architektonická kancelář), Labská 255/25, Brno
• identifikační číslo:>40971511
• projektant 2):Ing. arch. CIZNEROVÁ VANDA, BRNO - ST. LÍSKOVEC,1013

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 17.6.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.5.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 19.6.2003  
schválení 10.9.2003  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.2.2004  
zahájení projednání 8.3.2004  
Souborné stanovisko 3)schválení 26.8.2004  
Návrh ÚPD odevzdání 10.12.2004  
zahájení projednání 15.12.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 23.6.2005 č.j.: KUOK/19240/05/OSR/223 
schválení návrhu ÚPD 4)25.7.2005 us. č. 20 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 8.8.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:31.8.2005 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.