Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Šumvald
Řešené území:k.ú. Břevenec, Šumvald

 

Číslo (kód) ÚPD 1):66349195
Pořizovatel:Okresní úřad Olomouc 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Vojtěch Mencl (projekční kancelář), Koliště 142/49, Brno
• identifikační číslo:>66587280
• projektant 2):Ing. arch. MENCL VOJTĚCH, BRNO,2571

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 12.8.1998  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 7.3.2001  
schválení 10.12.2001  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení 10.12.2001  
Návrh ÚPD odevzdání 12.12.2001  
zahájení projednání 12.12.2001  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 20.8.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)11.8.2003  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.10.2003  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:2.12.2003 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.