Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Nasavrky
Řešené území:k.ú. Nasavrky u Tábora

 

Číslo (kód) ÚPD 1):67087953
Pořizovatel:Obecní úřad Nasavrky 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Jan Stach - ASKA, architektonické studio, Klokotská 105/, Tábor
• identifikační číslo:>10323406
• projektant 2):Ing. arch. STACH JAN, TÁBOR,259

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 6.6.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 20.7.2000  
Zadání ÚPD zahájení projednání 2.8.2000  
schválení 9.10.2000  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 12.12.2000  
zahájení projednání 21.12.2000  
Souborné stanovisko 3)schválení 2.5.2001  
Návrh ÚPD odevzdání 11.6.2001  
zahájení projednání 21.6.2001  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 17.1.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)11.3.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 26.3.2002  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Lhůty vyhodnocení 5):
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:18.2.2013 
Zaznamenal(a):Eva Havránková 
Telefon:381486174 
Email:eva.havrankova@mutabor.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.