Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Koválovice-Osíčany
Řešené území:k.ú. Koválovice u Tištína, Osíčany

 

Číslo (kód) ÚPD 1):69047182
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Petr Malý (projekční kancelář), 17. listopadu 1126/43, Olomouc
• identifikační číslo:>11569735
• projektant 2):Ing. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC,1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 5.6.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 10.3.2000  
Zadání ÚPD zahájení projednání 15.12.2003  
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 6.9.2004  
zahájení projednání 10.9.2004  
Souborné stanovisko 3)schválení 20.12.2004  
Návrh ÚPD odevzdání 24.1.2005  
zahájení projednání 28.1.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 9.8.2005 č.j.: KUOK/23213/05/OSR/223 
schválení návrhu ÚPD 4)3.11.2005 Us. č. 2 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 18.11.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:20.12.2005 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.