Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Vitčice
Řešené území:k.ú. Vitčice na Moravě

 

Číslo (kód) ÚPD 1):70183961
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Tatjana Bergmannová (Atelier B), nám. T. G. Masaryka 2433/, Zlín
• identifikační číslo:>45673985
• projektant 2):Ing. arch. BERGMANNOVÁ TATJANA, ZLÍN,744

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 16.10.2002  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 14.8.2003  
schválení 29.12.2003  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 16.2.2004  
zahájení projednání 23.2.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 1.11.2004 č.j.:KUOK/1024/04/OSR/223 
schválení návrhu ÚPD 4)25.11.2004  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 10.12.2004 OZV č. 1/2004 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:23.6.2005 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.