Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Holotín
Řešené území:k.ú. Holotín

 

Číslo (kód) ÚPD 1):70553224
Pořizovatel:Obecní úřad Holotín 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Milan Vojtěch, Jana Zajíce 956/, Pardubice
• identifikační číslo:>48161594
• projektant 2):Ing. arch. VOJTĚCH MILAN, PARDUBICE,1980

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 18.7.2002  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 28.4.2003 projednání 20.5.2003, vystaveno od 19.5. do 17.6.2003 
schválení 18.12.2003 28. 11. 2003 stanovisko NOÚP 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání  US vystavena od 4. 12. do 2. 2. 2003, projednání 7. 1. 2003 
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 26.7.2004 vystaven od 9. 8. do 7. 9. 2004 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 18.5.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)30.6.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 16.7.2005  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:27.1.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.