Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Stařechovice
Řešené území:k.ú. Služín, Stařechovice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):71960084
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Petr Malý (projekční kancelář), 17. listopadu 1126/43, Olomouc
• identifikační číslo:>11569735
• projektant 2):Ing. arch. MALÝ PETR, OLOMOUC,1660

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 18.8.2005  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 27.3.2006  
schválení 3.8.2006  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 29.11.2005  
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.10.2006  
zahájení projednání 27.10.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 18.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)27.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 27.12.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:14.12.2007 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.