Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Chvaletice - Pod břízou
Řešené území:k.ú. Chvaletice, Telčice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):74961488
Pořizovatel:Městský úřad Chvaletice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo:>42937680
• projektant 2):Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ,966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 5.6.2002  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 4.2.2003 15.4.2003 projednání, vystaveno od 15.3. do 15.4.2003 
schválení 18.6.2003 stanovisko NOÚP 30.5.2003 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání  US projednána v listopadu 2002 
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 3.12.2003 projednání 8.1.2004, vystaveno od 8.12. 2003 do 8.1.2004 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 30.4.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)19.5.2004 usnesení č. 17/2004 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 12.6.2004 OZV č. 2/2004 

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:5.12.2011 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.