Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Cerhovice
Řešené území:k.ú. Cerhovice, Třenice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):76516388
Pořizovatel:Úřad městyse Cerhovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:>45274886
• projektant 2):Ing. arch. BENEŠOVÁ MIROSLAVA, PRAHA 8,795

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.2.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 15.5.2000  
Zadání ÚPD zahájení projednání 14.8.2000  
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 27.10.2000  
zahájení projednání 15.3.2001  
Souborné stanovisko 3)schválení 10.5.2001  
Návrh ÚPD odevzdání 1.7.2001  
zahájení projednání 2.8.2001  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 5.12.2001  
schválení návrhu ÚPD 4)17.12.2001  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 18.12.2001  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:3.10.2002 
Zaznamenal(a):Ing. Šilhavá,(0311) 630230 - kl., email: 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.