Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Hradec Králové - Podzámčí
Řešené území:k.ú. Březhrad, Hradec Králové, Kluky, Kukleny, Malšova Lhota, Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Piletice, Plácky, Plačice, Plotiště nad Labem, Pouchov, Pražské Předměstí, Roudnička, Rusek, Slatina u Hradce Králové, Slezské Předměstí, Svinary, Svobodné Dvory, Třebeš, Věkoše

 

Číslo (kód) ÚPD 1):79137819
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :AKIA, spol. s r.o., Nerudova 809/34, Hradec Králové
• identifikační číslo:>654965
• projektant 2):Ing. arch. SCHMIED KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ,1365

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 27.5.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.1.2001 2001 
Zadání ÚPD zahájení projednání 3.11.2003  
schválení 1.6.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 27.10.2004  
zahájení projednání 23.11.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 15.3.2005 č.j. 7307/RR/2005/Sl 
schválení návrhu ÚPD 4)26.4.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 21.5.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:8.8.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.