Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán města Jablonné nad Orlicí
Řešené území:k.ú. Jablonné nad Orlicí

 

Číslo (kód) ÚPD 1):80770509
Pořizovatel:Městský úřad Jablonné nad Orlicí 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Atelier AUREA, spol. s r.o., Hrdlořezská 72/47, Praha 9
• identifikační číslo:>25096770
• projektant 2):Ing. arch. AUER ZDENĚK, PRAHA 8,610

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 31.3.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 20.9.2000  
Zadání ÚPD zahájení projednání 20.11.2000  
schválení 20.2.2001  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 26.6.2002  
zahájení projednání 28.6.2002  
Souborné stanovisko 3)schválení 22.10.2002  
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 11.2.2003 vystaveno od 24.2. do 25.3.2003 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 8.1.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)17.2.2004  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 7.3.2004 OZV č. 1/2004 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):po 4 letech 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:24.6.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.