Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Cetechovice
Řešené území:k.ú. Cetechovice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):80811708
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Milan Krouman - AKTÉ Kroměříž, Kollárova 629/14, Kroměříž
• identifikační číslo:>63459931
• projektant 2):Ing. arch. KROUMAN MILAN, KROMĚŘÍŽ,2630

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 22.2.1999  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 30.10.2000  
schválení 7.2.2001  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání   
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.6.2006  
zahájení projednání 27.6.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 28.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)28.12.2006 usn.č. 12/2006 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 28.12.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):1x za 4 roky 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:24.3.2014 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Pavel Máselník 
Telefon:573321286 
Email:pavel.maselnik@mesto-kromeriz.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.