Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Libníkovice
Řešené území:k.ú. Libníkovice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):82644765
Pořizovatel:Obecní úřad Libníkovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:>44385803
• projektant 2):Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ,2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 6.11.2001  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 31.1.2002  
Zadání ÚPD zahájení projednání 22.2.2002  
schválení 30.9.2002  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 27.9.2002  
zahájení projednání 8.10.2002  
Souborné stanovisko 3)schválení 6.12.2004  
Návrh ÚPD odevzdání 11.2.2005  
zahájení projednání 18.4.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 5.9.2005  
schválení návrhu ÚPD 4)31.10.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 16.11.2005  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:23.3.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.