Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Truskovice
Řešené území:k.ú. Truskovice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):87031190
Pořizovatel:Městský úřad Vodňany 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Novohradská 1452/1, České Budějovice
• identifikační číslo:>41874439
• projektant 2):Ing. arch. GOTTFRIED ZDENĚK, PRAHA 7 - BUBENEČ,2424

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 5.5.2003 Usnesení zastupitelstva obce Truskovice čj. 11-5/03 usnesením 11-5/03 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 6.6.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 22.9.2003  
schválení 7.11.2003  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 15.5.2004  
zahájení projednání 1.6.2004  
Souborné stanovisko 3)schválení 4.4.2005 Usnesení zastupitelstva obce Truskovice č. 2/2005/7 
Návrh ÚPD odevzdání 1.10.2005  
zahájení projednání 25.10.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 18.8.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)11.10.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 27.10.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):4 roky 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:15.11.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Aleš Dvořák 
Telefon:383379165 
Email:dvorak@muvodnany.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.