Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Nepomyšl, včetně částí Dětaň, Dvérce, Chmelištná, Nová Ves
Řešené území:k.ú. Dětaň, Dvérce, Chmelištná, Nová Ves u Podbořan

 

Číslo (kód) ÚPD 1):90020387
Pořizovatel:Městský úřad Podbořany 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Alena Fárková, Šafaříkova 2537/, Žatec
• identifikační číslo:>14825074
• projektant 2):Ing. arch. FÁRKOVÁ ALENA, ŽATEC,839

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 10.3.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 30.6.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 10.12.2003  
schválení 25.6.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.11.2004  
zahájení projednání 1.4.2005  
Souborné stanovisko 3)schválení 22.12.2005  
Návrh ÚPD odevzdání 1.5.2006  
zahájení projednání 31.5.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 5.2.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)22.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 21.1.2007  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:7.4.2016 
Zaznamenal(a):Irena Herejková 
Telefon:415237538 
Email:hrerejkova@podborany.net 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.