Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Chmelík
Řešené území:k.ú. Chmelík

 

Číslo (kód) ÚPD 1):92919556
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Atelier AVM, spol. s r.o., Husova 256/8a, Brno
• identifikační číslo:>25519891
• projektant 2):Ing. arch. TOMAN ZDENĚK, BRNO,2636

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 2.10.2002 projednání 4.11.2002, vystaveno od 2.10. do 4.11.2002 
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání  US projednána v srpnu 2002 
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 17.2.2003 projednání 8.4.2003, vystaveno od 10.3. do 8.4.2003 
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 11.2.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)28.4.2004  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.6.2004  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:18.2.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.