Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Veklá Chyška
Řešené území:k.ú. Velká Chyška

 

Číslo (kód) ÚPD 1):93020265
Pořizovatel:Obecní úřad Velká Chyška 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Milič Maryška , Letohradská 369/3, Praha 7
• identifikační číslo:>16125703
• projektant 2):Ing. arch. MARYŠKA MILIČ, PRAHA 7,401

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.4.2004  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 10.6.2004  
Zadání ÚPD zahájení projednání 25.6.2004  
schválení 23.9.2004  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 15.11.2005  
zahájení projednání 24.4.2006  
Souborné stanovisko 3)schválení 31.8.2006  
Návrh ÚPD odevzdání 15.9.2006  
zahájení projednání 26.9.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 18.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)28.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 28.12.2006  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5):1x za 4 roky, první aktualizace v roce 2008 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:18.5.2007 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.