Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán městské památkové zóny Uničov
Řešené území:k.ú. Uničov

 

Číslo (kód) ÚPD 1):93371246
Pořizovatel:Městský úřad Uničov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. akad. arch. Luboš Mutňanský, Švédská 81/3, Olomouc
• identifikační číslo:>11566647
• projektant 2):Ing. arch. MUTŇANSKÝ LUBOŠ, OLOMOUC,389

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 26.9.2000  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 7.6.2001  
schválení 11.9.2001  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 11.10.2001  
Souborné stanovisko 3)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:18.2.2009 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.