Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Regulační plán Poloostrova Rozkoš, část Nahořany
Řešené území:k.ú. Dolsko, Lhota u Nahořan, Městec u Nahořan, Nahořany nad Metují

 

Číslo (kód) ÚPD 1):96957032
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :ARCHTEAM, s.r.o., Weyrova 3/, Náchod
• identifikační číslo:>25287338
• projektant 2):Ing. RAK MILAN, NÁCHOD,2251

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 17.9.2003  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 17.9.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 1.3.2004  
schválení 15.11.2004 Schváleno zastupitelstvem obce 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 10.8.2005  
Souborné stanovisko 3)schválení 11.12.2006 schváleno zastupitelstvem obce 
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování   
schválení návrhu ÚPD 4)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:24.8.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.