Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Skočice
Řešené území:k.ú. Lidmovice, Skočice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):97640625
Pořizovatel:Okresní úřad Strakonice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (UA Projekce), Boleslavova 1581/30, České Budějovice
• identifikační číslo:>15772608
• projektant 2):Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE,1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 1.3.1999  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 31.3.1999  
Zadání ÚPD zahájení projednání 3.4.1999  
schválení 7.6.1999  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.7.1999  
zahájení projednání 3.11.1999  
Souborné stanovisko 3)schválení 23.6.2000  
Návrh ÚPD odevzdání 1.10.2000  
zahájení projednání 5.12.2000  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 22.4.2002  
schválení návrhu ÚPD 4)3.6.2002  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 19.6.2002  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:19.1.2016 
Zaznamenal(a):Jaromír Štosek 
Telefon:383379163 
Email:stosek@muvodnany.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.