Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Majdalena
Řešené území:k.ú. Majdalena

 

Číslo (kód) ÚPD 1):98649756
Pořizovatel:Okresní úřad Jindřichův Hradec 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Projektový atelier AD, s.r.o., Husova tř. 1821/4, České Budějovice
• identifikační číslo:>25194771
• projektant 2):Ing. arch. DANĚK JAROSLAV, HLUBOKÁ N/VLT.,279

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 22.6.1995  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.3.1996  
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.2.1997  
zahájení projednání 13.5.1997  
Souborné stanovisko 3)schválení 11.4.2002 1.3.2002 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování 
Návrh ÚPD odevzdání 30.5.2004  
zahájení projednání 31.5.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 7.12.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)13.12.2004  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 28.12.2004  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:20.7.2006 
Zaznamenal(a):Jiří Košan 
Telefon:386720205 
Email:kosan@kraj-jihocesky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.