Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Sezimovo Ústí
Řešené území:k.ú. Sezimovo Ústí

 

číslo (kód):1105900
Pořizovatel:Městský úřad Tábor 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (UA Projekce), Boleslavova 1581/30, České Budějovice
• identifikační číslo:15772608
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 14.3.2007   
Zadání zahájení projednání 6.3.2007  
schválení 16) 19.6.2007   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 31.3.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 25.7.2008  
vydání 20) 16.12.2008   
nabytí účinnosti 1.1.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 22.3.2016  č. usnesení ZM 26/2016/11 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.taborcz.eu/uzemni-plan-sezimovo-usti/d-2628/p1=1151 
Záznam proveden dne:4.4.2016 
Zaznamenal(a):Eva Havránková 
Telefon:381486174 
Email:eva.havrankova@mutabor.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.