Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nihošovice
Řešené území:k.ú. Jetišov, Nihošovice

 

číslo (kód):12650699
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A+U DESIGN, spol. s r.o., Fráni Šrámka 1324/24, České Budějovice
• identifikační číslo:49022571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FUČÍK VLADIMÍR, RUDOLFOV(Č. BUDĚJOVICE)
• číslo autorizace:2491

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 26.10.2004  usnesení č.6/2004 
Zadání zahájení projednání 21.7.2005  
schválení 16) 3.11.2005   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 24.4.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 14.11.2006  usnesení č. 44/2006 
Návrh zahájení projednání 18) 9.7.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 11.12.2007  
vydání 20) 22.5.2008  usnesení č.19/2008 
nabytí účinnosti 29.8.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 3.7.2012  usnesení č.15/2012 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 20.3.2018  usnesení č. 6/2018 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-nihosovice 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.