Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Prostějov
Řešené území:k.ú. Čechovice u Prostějova, Čechovice-Záhoří, Čechůvky, Krasice, Prostějov, Vrahovice, Žešov

 

číslo (kód):12685794
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:KNESL+KYNČL, s.r.o., Šumavská 416/15, Brno
• identifikační číslo:47912481
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. KYNČL JAKUB, BRNO
• číslo autorizace:2672

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 17.2.2009  usn. č. 19012 
Zadání zahájení projednání 12.7.2010  
schválení 16) 21.9.2010  usn. č. 11124 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 11.3.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 17.8.2011  
vydání 20)    
nabytí účinnosti 27.6.2014 vydáno usn. č. 14101 na ZM dne 10.6.2014 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.prostejov.eu/up 
Záznam proveden dne:21.7.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.