Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Číčenice
Řešené území:k.ú. Číčenice

 

číslo (kód):14571781
Pořizovatel:Městský úřad Vodňany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Václav Štěpán - Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 309/12, České Budějovice
• identifikační číslo:10276661
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1150

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 23.2.2004   
Zadání zahájení projednání 15.9.2004  
schválení 16) 20.4.2005   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 12.10.2005  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 17.3.2006  Vypracována dopravní studie KÚ-JK, územní plán vrácen k dopracování 
Návrh zahájení projednání 18) 18.4.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 8.7.2008 Stanovisko k návrhu územního plánu Číčenice čj.KUJCK 20551/2008 OREG/2 
vydání 20) 8.10.2008  Usnesením č. 8/2008 zastupitelstva obce Číčenice 
nabytí účinnosti 24.11.2008 Opatření obecné povahy o vydání územního plánu Číčenice 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 18.3.2013  Schválena v zastupitelstvu obce (Zpráva 9/2012) 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 19.9.2016  Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí (Zpráva 6/2016) 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:13.10.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Aleš Dvořák 
Telefon:383379165 
Email:dvorak@muvodnany.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.