Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lutopecny
Řešené území:k.ú. Lutopecny, Měrůtky

 

číslo (kód):14587039
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier KO&SA, , Brno
• identifikační číslo:999
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOPÁČIK GABRIEL, BRNO - BYSTRC
• číslo autorizace:858

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 18.2.2008  usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce č.j.: 70/2008 
Zadání zahájení projednání 27.1.2009  
schválení 16) 23.3.2009  usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce č.j.: 136/2009 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 10.6.2010  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 4.10.2010  usnesení č.j.: 264/2010 z 32. zasedání zastupitelstva obce 
Návrh zahájení projednání 18) 24.3.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 2.6.2011 stanovisko č.j.: KUZL 33003/2011 ÚP-Br 
vydání 20) 12.10.2011  usnesení č.j.: 220/2011 z 9. zasedání zastupitelstva obce 
nabytí účinnosti 7.11.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 25.4.2016  schválení zprávy o uplatňování Územního plánu Lutopecny 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 19.5.2020  schválení zprávy o uplatňování Územního plánu Lutopecny 2016-2020 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:15.6.2020 
Zaznamenal(a):Pavla Litvinová 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.