Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lhota u Vsetína
Řešené území:k.ú. Lhota u Vsetína

 

číslo (kód):14756412
Pořizovatel:Městský úřad Vsetín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Chlápek Milan, , Vsetín
• identifikační číslo:0
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. CHLÁPEK MILAN, VSETÍN
• číslo autorizace:1892

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 17.12.2008   
Zadání zahájení projednání 9.2.2009  
schválení 16) 27.3.2009  č. usn. 16/3 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 23.7.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 29.11.2010 KUZL 75014/2010 
vydání 20) 27.9.2011  č. usn. 7/7 
nabytí účinnosti 18.10.2011 opatření obecné povahy č. 1/2011 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.juap.kr-zlinsky.cz 
Záznam proveden dne:22.9.2016 
Zaznamenal(a):Kateřina Švagerová 
Telefon:57149140 
Email:katerina.svagerova@mestovsetin.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.