Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Řečany nad Labem - Západ
Řešené území:k.ú. Řečany nad Labem

 

číslo (kód):14893741
Pořizovatel:Obecní úřad Řečany nad Labem 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo:42937680
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 4.1.2007 usnesení č.1/2007/04 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání 23.5.2007  
schválení 25) 23.8.2007  
Návrh zahájení projednání 26) 23.5.2008  
vydání 27) 22.12.2008  
nabytí účinnosti 28.1.2009  
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.recanynadlabem.cz/uredni-deska/ 
Záznam proveden dne:23.4.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.