Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Zdobnice
Řešené území:k.ú. Kačerov u Zdobnice, Kunčina Ves u Zdobnice, Malá Zdobnice, Souvlastní, Velká Zdobnice

 

číslo (kód):15746707
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NAVRÁTIL EMIL, BRNO
• číslo autorizace:742

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 13.2.2007  Usnesení č. 1/07 
Zadání zahájení projednání 22.3.2007 17.5.2007 upravené zadání 
schválení 16) 24.9.2007  Usnesení č. 4/07 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 12.9.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 26.11.2008  
vydání 20) 11.6.2009  Opatření obecné povahy 1/2009 
nabytí účinnosti 29.6.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 16.8.2013  Usnesení č. 1/13 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 7.8.2017  Usnesení č. 5/2017 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.rychnov-city.cz/mestsky-urad/uzemni-plany.php?obec=zdobnice 
Záznam proveden dne:23.8.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.