Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie lokalit pro výstavbu rodinných domů Lutín a Třebčín
Řešené území:k.ú. Lutín, Třebčín

 

číslo (kód):15774173
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ateliér BONMOT, spol. s r.o., Járy da Cimrmana 718/10, Olomouc
• identifikační číslo:25870343
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. MIČOLA PETR, OLOMOUC
• číslo autorizace:2813

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.1.2003  
Možnost využití schválení 10.5.2010 ÚÚP ZO Lutín 3/2010 
Ověření aktuálnosti potvrzení 21.12.2018  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/prehled-platne-upd-orp-olomouc 
Záznam proveden dne:4.1.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.