Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Drahany
Řešené území:k.ú. Drahany

 

číslo (kód):17130679
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán: 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Tomáš Pejpek, Na zákopě 322/62, Olomouc
• identifikační číslo:61981761
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PEJPEK TOMÁŠ, OLOMOUC
• číslo autorizace:2718

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 10.10.2011   
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 10.9.2012   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 2.1.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:12.2.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.