Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie opatřená České Budějovice, Suché Vrbné – složiště: sportovní areál
Řešené území:k.ú. České Budějovice 5

 

číslo (kód):17564029
Pořizovatel:neuvedeno 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ZDVIHAL VLADIMÍR, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1252

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 12.3.2007  
Možnost využití schválení 14.10.2010 Dohodnutá ÚS předána k rozhodování SÚ 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 19.10.2018  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:19.10.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.